bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Feestelijk moment Hof van Nijmegen: hoogste punt bereikt

7 september 2021

Afgelopen donderdag 2 september vond op de bouwplaats van nieuwbouwproject Hof van Nijmegen een officiële handeling plaats om te vieren dat het hoogste punt van de bouw is bereikt.

Het hoogste punt van Hof van Nijmegen is het appartementencomplex, waarvan de appartementen zullen worden verhuurd door woningcorporatie Woonwaarts. Bij de officiele handeling waren genodigden aanwezig namens woningcorporatie Woonwaarts, gemeente Nijmegen en ontwikkelaars Trebbe en KlokGroep. Vanwege de geldende coronamaatregelen was het een besloten bijeenkomst.

Officiële handeling
De middag werd ingeluid met een welkomstwoord door projectontwikkelaar Pieter de Kort (KlokGroep), waarna een rondgang door de appartementen volgde. Hierna werden er korte toespraken gehouden door wethouder Noël Vergunst van gemeente Nijmegen, directeur-bestuurder Esther Lamers van Woonwaarts en Jasper Karel, adjunct-directeur van KlokGroep. De middag werd afgesloten met een toost op een voorspoedig vervolg van de bouw en een informele borrel. Vanwege de geldende coronamaatregelen was het een besloten bijeenkomst.


Foto: Peter Saras

Hof van Nijmegen: een groen plan
Met in totaal 156 woningen – waaronder 52 koopwoningen en 104 (sociale en vrije sector) huurappartementen en -woningen – komt nieuwbouwproject Hof van Nijmegen tegemoet aan de grote vraag naar woningen binnen deze segmenten. De projectlocatie is gelegen in stadsdeel Dukenburg. Het oude HAN-gebouw op de projectlocatie was al langere tijd niet meer in gebruik als onderwijslocatie. Door de nieuwe wijk die nu wordt gerealiseerd, krijgt dit voorheen afgesloten gebied in de toekomst aansluiting met de naastgelegen wijk Tolhuis. In het ontwerp van Hof van Nijmegen is de monumentale eikenlaan gerespecteerd. Ook de groene wal om het plangebied heen, dat deel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur van de hoofdgroenstructuur van Dukenburg, blijft behouden. Diverse marterachtigen gebruiken deze groene wal als foerageergebied.

Betrokken partijen en oplevering
De grond is geleverd door KBO – TW V.O.F., bestaande uit KlokGroep Bouw & Ontwikkeling B.V. en Trebbe Wonen B.V. De 52 koopwoningen worden gebouwd door KlokGroep Wonen en de appartementen door KlokGroep Bouw & Ontwikkeling. De koopwoningen zijn allemaal verkocht en worden naar verwachting opgeleverd vanaf het eerste kwartaal van 2022. De verhuur van de woningen en appartementen is in handen van woningcorporatie Woonwaarts. Naar verwachting worden de huurwoningen en -appartementen vanaf najaar 2021 door Woonwaarts aangeboden via de website van Entree.