bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Mooie vorderingen op de bouwplaats!

3 mei 2021

Mooie vorderingen in Hof van Nijmegen! De huurwoningen en koopwoningen die we hier realiseren, krijgen steeds meer vorm. In dit artikel lees je er meer over.

In opdracht van woningcorporatie Woonwaarts realiseren we in de huursector 20 woningen en 42 appartementen waarvan een deel levensloopgeschikt is. De huurwoningen en -appartementen worden naar verwachting in het najaar van 2021 door Woonwaarts aangeboden via Entree.

Ook is er onlangs een begin gemaakt met de bouw van de koopwoningen die we realiseren voor 52 huishoudens. De woningen zijn allemaal verkocht en zoals de verwachting nu is, vinden de opleveringen in het eerste en tweede kwartaal van 2022 plaats. Hieronder lees je meer over de bouw van de koopwoningen. 

Boorpalen
Onlangs is gestart met de fundatiewerkzaamheden. Onder de woningen zijn zogenaamde (schroef)boorpalen aangebracht. Een boorpaal is een in de grond gevormde betonnen paal. Het aanbrengen van boorpalen verloopt trillingvrij en geluidsarm. Vanwege deze eigenschappen is dit paalsysteem gekozen voor de woningen.

Prefab funderingsbalken
Op de palen worden de prefab funderingsbalken geplaatst. Prefab houdt in dat de balken in de fabriek geproduceerd worden. Hierdoor vindt het traditionele ijzervlechten en betonstorten van deze balken allemaal onder optimale conditie in de fabriek plaats. Hierdoor is men niet meer afhankelijk van weersinvloeden en wordt door deze manier van bouwen de bouw versneld.

Leidingwerk
Aan de funderingsbalken worden alle leidingen vastgemaakt die onder de vloer worden aangebracht. Dit zijn onder andere waterleidingen en de riolering, maar denk ook aan de gekozen mantelbuizen die naar de achtergevel lopen of een buitenkraantje.

Begane grondvloer
Als alle leidingen onder de begane grondvloer gereed zijn, zal er een gedeelte van de uitgekomen grond van de bouwput, die nu in de voor- en achtertuin ligt, weer terug geplaatst worden tussen de funderingsbalken. Daarna is alles gereed om de begane grondvloer te plaatsen.

Doordat er met geprefabriceerde onderdelen wordt gewerkt, kan er veel sneller gebouwd worden. Ook hoeft er niet meer gewacht te worden tot de vloer volledig uitgehard is, voordat deze (volledig) belast kan worden. Een groot voordeel dus!

Prognose oplevering
Alles verloopt volgens planning! De prognose is op dit moment dat de eerste koopwoningen vanaf het 1e kwartaal 2022 opgeleverd zullen worden en de laatste koopwoningen in het 2e kwartaal 2022. Hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. Uiterlijk 2 weken voor de oplevering ontvangen de toekomstige bewoners de definitieve opleverdatum.